เครื่องชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือ-3-in-1


โครงงานวิทยาศาสตร์ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ 3 in 1
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์

ทีมงาน :
นายปรวิศ กงจักร
นายณัฐพล เชตุใย
นายภิเบศน์ เกิดกอ
นายสุพงษ์ กาเปา

ครูที่ปรึกษา :
อาจารย์ ชัยสิทธิ์ สดดาหอม
อาจารย์ อุทัยศรี ศรีพันธุ์
อาจารย์ สุวรรณีย์ พัฒนาพงศ์ชัย

ที่ปรึกษาพิเศษซ
นส.พนาลักษณ์ ทุมจาร
นส. พิสมัย รุ่งเรือง

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวะศึกษา-เอสโซ๋
ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี พศ ๒๕๕๔
ณ ศูนย์นิทรรศการ และการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

9,872